رهبران میدانی ۸با افسر ارشد امنیتی اردشیر موضوع: بررسی مسیر تظاهرات و چگونگی مبارزه

رهبران میدانی ۸
با افسر سابق ارشد امنیتی اردشیر
موضوع: بررسی مسیر تظاهرات و چگونگی مقابله با آرایش میدانی نیروهای سرکوب

منبع: 
حزب مشروطه ایران
برگرفته از: 
کانال یوتیوب حزب مشروطه ایران
انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

نظردهی با فیسبوک: