سخنگوی رژیم اسلامی: براساس عملکرد طالبان در خصوص دعوت آنان تصمیم می‌گیریم