زیر تیع مسلمانان وحشی طالبان باشی و چنین شجاعانه صحبت کنی:

زیر تیع مسلمانان وحشی طالبان باشی و چنین شجاعانه صحبت کنی:
*ما صدای چند زن نیستیم
*ما صدای یک کشور هستیم
*ما صدای زنان یک کشور هستیم
*ما هرگز خاموش نیستیم
*ما حق خودمونو میخواهیم
بخش: 
انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

نظردهی با فیسبوک: 

دیدگاه‌ها

تصویر نظرات رسیده

نظر : 
البته نباید گفت زیر تیغ طالبان
این تیغ سرمایه داری عدول کرده از تمامی وعده وعیدهای رنگ و لعابدارش است٬ سرمایه داری گل و بلبلهای دهان پر کن٬ سرمایه داری پایان تاریخ و اتمام نزاع
عدم انتشار شده: 
false
تصویر نظرات رسیده

نظر : 
Rahmat Azizi
دو روز از تحویل کابل نگذشته بود که طالبان اجازه داد دختران خواستار حقوق خود باشند، دیگر کسی خواستار مبارزه مسلحانه خیابانی و یا تظاهرات میلیونی علیه طالبان در کابل نشد، این یعنی
عدم انتشار شده: 
false
تصویر تبریزی

نظر : 
بیانیه همبستگی زنان ایرانی با زنان افغانستان

https://www.facebook.com/102129061883300/posts/226890066073865/?d=n&_fb_noscript=1
عدم انتشار شده: 
false
تصویر تبریزی

عنوان مقاله: 
موسیقی در اسلام حرام است!
نظر : 
طالبان: موسیقی در اسلام حرام است!

https://www.youtube.com/watch?v=9JWQtsSweFE
عدم انتشار شده: 
false