نشست ۱۶۲ کانون کتاب تورنتو معرفی کتاب "مهاجرت و قومیت، چشم انداز چندگانگی در سوئد"


معرفی کتاب "مهاجرت و قومیت، چشم انداز چندگانگی در سوئد" با حضور دکتر مهرداد درویش پور
زمان: یکشنبه ۱۹ سپتامبر ۲۰۲۱، ساعت ۸:۳۰ شب به وقت استکلهم ، زوم
https://us06web.zoom.us/j/83415785889?pwd=R1Avd2psRDVBckE0b2RrUnBkWFZiUT09.
نشست
۱۶۳ کانون برای روز یکشنبه ۱۹ سپتامبر ۲۰۲۱ برنامه ریزی شده است و در آن دکتر مهرداد درویش پور به معرفی کتاب "مهاجرت و قومیت، چشم انداز چند گانگی در سوئد" میپردازد.
کتاب "مهاجرت و قومیت" به ویراستاری دکتر درویش پور و پرفسور چارلز وستین رئیس سابق بخش تحقیقات مهاجران در دانشگاه استکهلم نخستین بار در سال 2008 توسط نشر دانشجو که بزرگترین انتشارات دانشگاهی در سوئد است به چاپ رسیده است. این کتاب که به یکی از "کلاسیک های" حوزه تحقیقات مربوط به مهاجرت و قومیت در سوئد بدل شده است در
۱۱دانشگاه سوئد تدریس میشود و اخیرا به چاپ سوم رسیده است

درویش پور در باره انتشار این کتاب مینویسد:
زمانی که ابتدا به دعوت ناشر تصمیم گرفتم این کتاب را منتشر کنم، تنها به یک موضوع اندیشیدم: کتاب های دانشگاهی درباره مهاجرت روابط اتنیکی در سوئد از منظر بررسی " ویژگی های فرهنگی" متفاوت مهاجرتباران فراوان است. اما کتاب درسی دانشگاهی به زبان سوئدی که درآن به مهاجرت و روابط قومی از منظر قدرت و نظریه "میان برشی" (اینترسکشونالیتی) پرداخته باشد، بسیار نادر است. هم از این رو هم در انتخاب ترکیب پژوهشگران و هم موضوعات این کتاب، تمرکز ویژه ای بر سر بررسی روابط اتنیکی همچون یکی از جلوه های روابط  نابرابر قدرت  از
.منظر تئوری انتقادی و میان بررشی درسوئد داشتیم 

دکتر مهرداد درویش پور دارای دکترای جامعه شناسی از دانشگاه استکهلم و استاد پرسابقه و دانشیار در مددکاری اجتماعی در دانشگاه ملاردالن سوئد است. حوزه تخصص دانشگاهی او مهاجرت، قومیت، همپیوستگی وتبعیض، زنان، خانواده، خشونت های ناموسی، مردانگی و جوانان مهاجر است. از او اثار بسیاری به سوئدی، انگلیسی و فارسی به تنهایی یا درهمکاری با دیگران در این زمینه ها انتشار یافته است. از جمله کتاب ها و متونی همچون چالشگری زنان علیه نقش مردان (چاپ اول 2001، چاپ چهارم 2017 به فارسی)، زنان مهاجر الگو شکن/ نبرد قدرت درخانواده های ایرانی مهاجر (رساله  دکترا به سوئدی)، متن های جامعه شناسی درباره خانواده، قومیت، فمینیسم و نژادپرستی ( 2004 به سوئدی)، دشواری های فرهنگ ناموسی در مدارس  سوئد/ چشم انداز های نظری و پیشگیرانه (2010 به زبان سوئدی و 2014 به زبان انگلیسی)، مردانگی و برابری جنسیتی (2018 به دو زبان انگلیسی و سوئدی)، تجربه پناهجویان جوان تنها آمده و مسئولین از همپیوستگی و برابری جنسیتی (ویراستار همراه با پرفسور نیکلاس مونسون ، 2019 ، به زبان سوئدی) و بالاخره کتاب مهاجرت و قومیت، چشم انداز چندگانگی در سوئد (ویراستار همراه با پرفسور چارلز وستین) به زبان سوئدی است که نخست در سال 2008 منتشر شد و ویرایش دوم آن در 2015 و ویرایش سوم آن به تازگی .در آگوست 2021 منتشر شده است

:زمان
 ساعت
۲:۳۰ بعد از ظهر یکشنبه ۱۹ سپتامبر ۲۰۲۱، به وقت تورنتو، ۸:۳۰ شب به وفت استکهلم
مکان: در زوم با لینک زیر

https://us06web.zoom.us/j/83415785889?pwd=R1Avd2psRDVBckE0b2RrUnBkWFZiUT09

Meeting ID: 834 1578 5889
Passcode: 934792

و یا صفحه فیسبوک کانون کتاب در اینجا

Topic: "معرفی کتاب "مهاجرت و قومیت، چشم انداز چندگانگی در سوئد
Time: Sep 19, 2021 02:30 Eastern Time (US and Canada)

Join Zoom Meeting
https://us06web.zoom.us/j/83415785889?pwd=R1Avd2psRDVBckE0b2RrUnBkWFZiUT09

Meeting ID: 834 1578 5889
Passcode: 934792

به امید دیدار شما
کانون کتاب تورنتو

انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

نظردهی با فیسبوک: