یک نماینده مجلس : ارزش اختلاس های اخیر در برابر ارزش تاراج قطر از منابع گازی ناچیز است !