بیست و یکم سپتامبر، روز جهانی صلح

بیست و یکم سپتامبر، روز جهانی صلح است. سازمان ملل متحد شعار اصلی روز جهانی صلح امسال را «توسعه پایدار زیربنای صلح» اعلام کرده است.
بیست و یکم سپتامبر، روز جهانی صلح است. سازمان ملل متحد شعار اصلی روز جهانی صلح امسال را «توسعه پایدار زیربنای صلح» اعلام کرده است.
صلح پایدار به معنای صرف قطع جنگ نیست؛ بلکه مفهوم وسیع برای تأمین ثبات پایدار، امنیت روانی و اجتماعی و ایجاد حاکمیت قانون با ابعاد وسیع است. صلح پایدار بر پایه مطالبات و منافع انحصاری کشورها وگروه‌های متخاصم مسلح شکل نمی‌گیرد؛ بلکه باید اقشار مختلف جامعه و نماینده صداهای مختلف منافع مشترک و جمعی خود را در آیینه آن ببینند تا خود را ملزم به حمایت و حفاظت از آن احساس کنند. هرگاه بسترهای لازم برای صلح پایدار در نظر گرفته نشود، حداکثر چیزی که شکل می‌گیرد، نوعی آتش بس و سکوت است که همین فقدان اقناع و حمایت اجتماعی می‌تواند آن را به چالش بکشد و حتی از بین ببرد.
بخش: 
انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

نظردهی با فیسبوک: