صف بندی نیروهای سیاسی و چالش‌های اصلاح طلبان

انتخاب ۱۴۰۰ به‌گمان من گسست از همه ادوار پیشین است. به‌طوری که می‌توان گفت نظام قصد آن کرد که هیچ نیروی غیرخودی ولو در دایره اصول‌گرایانِ معتدل را تحمل نکند. ترکیب کابینه دولت سیزدهم و همچنین مجلس یازدهم آیینه تمام‌نمای این تصمیم است.
 
 
*ایران فردا : آیا سیاست های نظام حکمرانی در انتخابات 1400 را تداوم وضعیت پیشین میدانید یا چرخش در وضعیت پیشین؟
حجاريان: انتخاب ۱۴۰۰ به‌گمان من گسست از همه ادوار پیشین است. به‌طوری که می‌توان گفت نظام قصد آن کرد که هیچ نیروی غیرخودی ولو در دایره اصول‌گرایانِ معتدل را تحمل نکند. ترکیب کابینه دولت سیزدهم و همچنین مجلس یازدهم آیینه تمام‌نمای این تصمیم است.
*آیا به نظر شما اصلاح طلبان بر اساس همان استراتژی و مشی گذشته می توانند به حیات سیاسی خود ادامه دهند؟
اگر مقصود از مشی اصلاحات، اصلاحات از طریق صندوق رأی است، گمان نمی‌کنم این راه به دهی ختم شود و اصلاح‌طلبان باید بتوانند راه‌های اصلاحی جز صندوق رأی پیدا کنند و از آن طریق پیش بروند زیرا انتخابات در ایران با وضعیت گفته شده تهی از معنا شده است و وقتی امری معنادار نباشد، انسان عاقل دست به انجام‌اش نمی‌زند. اما، این وضعیت مانع از تلاش ما برای آزادسازی انتخابات نیست هر چند سخت و زمان‌بر باشد.
*مهمترین چالش های درونی اصلاح طلبان( سازمان- مشی- استراتژی) در برابر شرایط کنونی فضای سیاسی ایران چیست؟
مهم‌ترین چالش اصلاح‌طلبان در دوران فعلی، خالص‌سازی صفوف‌شان از شبه‌اصلاح‌طلبان از یک‌سو و بسط پایگاه اجتماعی‌شان از سوی دیگر است. این دو مؤلفه بسیار دشوار است اما به‌ هر حال باید این راه را رفت.
*به نظر شما صف بندی نیروهای سیاسی در آینده نزدیک تغییر خواهد کرد؟ مهمترین مولفه های این تغییرات چه خواهد بود؟
صف‌بندی قطعاً در نیروهای سیاسی کشور اتفاق می‌افتد در وضعیت پیش‌رو، گمان می‌کنم اصول‌گرایان به دو دسته «شبه‌کارگزار» و «شبه‌حزب‌الهی» تقسیم خواهند شد که درباره کیفیت این اتفاق پیش‌تر توضیح داده‌ام. اما، در میان اصلاح‌طلبان معتقدم شکاف میان آن‌هایی که هنوز باور دارند که می‌توانند با صندوق رأی و بدون پشتوانه مردمی به منزل مقصود برسند از یک‌سو و دیگرانی که به این امر باور ندارند، عمیق خواهد شد.
بنابراین، ما یک الگو یا جناح‌بندی چهار‌گانه خواهیم داشت شامل اصول‌گرای رادیکال، اصول‌گرای میانه، اصلاح‌طلب میانه و اصلاح‌طلب رادیکال.
منتهی باید توجه کنیم کارکرد حاکمیت و پروژه‌اش ممانعت از ائتلاف «میانه»‌ها است
Kan være et billede af 1 person
 
بخش: 
انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

نظردهی با فیسبوک: 

دیدگاه‌ها

تصویر نظرات رسیده

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
Mohammad Barzanjah
نکته که در میان اصلاح طلبان وجود دارد علاقه زیادی به تحلیل کردن نیروهای درون حکومت و عشق عجیبی به تحلیل های خود دارند. این کارهای ممکن است برای یک روزنامه نگار جالب باشد،