بازداشت عزیز قاسم زاده یکی از سخنرانان تجمع معلمان و فرهنگیان گیلا توسط ماموران وزارت اطلاعات - فیلم