دور جدید اعتصاب کارگران شرکت استیم پتروشیمی بوشهر + فیلم

اعتصاب کارگران شرکت استیم پتروشیمی بوشهر
ادامه اعتراضات و اعتصاب کارگران و دور جدید اعتصاب کارگران شرکت استیم پتروشیمی بوشهر.
اعتصاب کارگران شرکت استیم پتروشیمی بوشهر، امروز جمعه ۹ مهرماه ۱۴۰۰، وارد دومین روز خود شد. این کارگران به‌دلیل رسمی نشدن مقررات کمپین از سوی مدیران شرکت از روز گذشته دوباره وارد اعتصاب شدند.

دور جدید اعتصاب کارگران شرکت استیم پتروشیمی بوشهر + فیلم

کارگران پیش از این با وعده اجرایی شدن خواسته‌هایشان از سوی مدیران شرکت به کار بازگشته بودند.

روز گذشته پنجشنبه ۸ مهر، اعتصاب کارگران شرکت استیم پتروشیمی بوشهر به‌دلیل رسمی نشدن مقررات کمپین آغاز شد.

فیلمی از شروع اعتصاب کارگران شرکت استیم پتروشیمی بوشهر منتشر شده است. در این فیلم دیده می‌شود که کارگران به‌طور دسته‌جمعی در حال ترک محل کارگاه‌های خود هستند.

اعتصاب کارگران شرکت استیم به دنبال عملی نشدن وعده کارفرما

به گفته کارگران، پیمانکاری نصاب و استراکچر  بخش ۲، هفته گذشته اعلام کرده بود که مقررات کمپین را قبول دارد. وی گفته بود که خواسته‌های کمپین را اجرایی خواهد کرد، اما کارفرما (شرکت استیم) قبول نکرد و از اجرای آن سر باز زد.

شرکت مزبور با این بهانه که «چرا بدون اجازه ما چنین قولی به کارگران داده‌اید»، به قرارداد مورد توافق تن نداد. با این حرکت کارفرمای شرکت، کارگران دست از کار کشیده و در محوطه شرکت تجمع کردند.

با ورود رئیس حراست کارفرمای بوشهر، وی اعلام کرد که حق با کارگران شرکت استیم است. باید مرخصی و حقوق مثل شرکت‌های دیگر زیاد شود. کارگران و مهندس‌ها همه اعتصاب کرده و با خاموش کردن ژنراتورها کار را تعطیل کردند.

کارگران اعتصابی می‌گویند، تا وضعیت ما مشخص نشود همین جا خواهیم ماند که با پا در میانی رئیس حراست به خوابگاه‌ها رفتند.

در گزارش آمده است، رئیس حراست کارفرما با رئیس کارگاه استیم، آقای هاشمی صحبت کرده و آقای هاشمی نامه‌ای نوشت. در این نامه آمده است: «کسانی که چه در خوابگاه باشند و چه به خانه بروند تا شنبه ۱۷ مهرماه مرخصی با حقوق دارند تا وضعیت مشخص شود.»

حمایت سندیکای کارگران فلزکار مکانیک از اعتـصاب کـارگران شـرکت اسـتیم

در پی اعتصاب کارگران شرکت استیم پتروشیمی بوشهر، سندیکای کارگران فلزکار مکانیک به حمایت از آنها پرداخت. سندیکا طی نامه‌ای خطاب به کارگران نوشت: «دوستان کارگر، اگر کارفرماها برای درهم شکستن کمپین با هم متحد هستند، ما هم برای پیروزی کمپین باید متحد باشیم. بی‌تردید بدون حضور ما هیچ ابزاری از جایش تکان نخواهد خورد. هیچ لوله‌ای جوش نمی‌خورد. هیچ داربستی علم نمی‌شود و پروژه‌ای به سرانجام نخواهد رسید.»

تعداد این کارگران نزدیک به ۲۰۰ نفر است که از کارگران اجرایی و دفتری این شرکت هستند.

شرکت استیم پتروشیمی بوشهر سایت ۱، زیر نظر چگالش و انرشیمی که شرکت نظارتی است، فعالیت می‌کند.

منبع: 
سایت ایران کارگر
برگرفته از: 
سایت ایران کارگر
بخش: 
انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

نظردهی با فیسبوک: