زورگویی مامور وزارت اطلاعات و پلمب کردن آرایشگاهی در فردوس + فیلم

زورگویی مامور وزارت اطلاعات و پلمب کردن آرایشگاه
در شهرستان فردوس خراسان جنوبی، مامور وزارت اطلاعات، برای کوتاه کردن موهایش به آرایشگاه مراجعه می‌کند.
آرایشگر می‌گوید که ده دقیقه صبر کن تا مشتری قبل از تو را تمام کنم بعد اما . . . '

زورگویی مامور وزارت اطلاعات و پلمب کردن آرایشگاه به‌دلیل رعایت نوبت مشتری توسط آرایشگاه.

در شهرستان فردوس خراسان جنوبی،مامور وزارت اطلاعات، برای کوتاه کردن موهایش به آرایشگاه مراجعه می‌کند.
آرایشگر می‌گوید که ده دقیقه صبر کن تا مشتری قبل از تو را تمام کنم بعد اما . . .  '

برگرفته از: 
سایت ایران کارگر
بخش: 
انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

نظردهی با فیسبوک: