پدرم! کله صبح است برو داد نزن! اجرای مبهوت‌کننده و بسیار قوی یک دختر خانم کوچولو هنرمند کلیپ + متن