قدرت نمائی برای سپیده قلیان؛ پوشش بر بزدلی و خواری حاکمان

اگر موئی از سر سپیده کم شود، همه لانه های ترور و جاسوسی تان ( سفارتخانه ها) توسط فرزندان غیور ایران تسخیر خواهند شد و جامعه ایرانیان مهاجر، روزگار مزدوران تان را سیاه خواهند کرد.

خبر کوتاه بود.
در هجوم سی نفره مزدوران حکومت، سپیده قلیان ربوده شد.
چرا؟
نه تنها سپیده قلیان، بلکه هر زن آگاه و خودباور، نه تنها زنان پیشرو، بلکه جامعه زنان ایران کلیت نظام سیاسی- عقیدتی و فرهنگی حاکم را بچالش کشیده اند.
هراس و وحشت، فقدان اعتماد به نفس و بی پایه بودن سیستم اعتقادی- سیاسی سران حکومت اسلامی، جلوه خود را در فرار به جلو نظام برای سرکوب و تسلیم زن ایرانی، و بویژه در رفتار با سپیده قلیان نشان داد.
زندانی سیاسی، سپیده قلیان با بازتاب منجلاب درون سیستم، مورد خشم قرار گرفت و در هجوم جنون آمیز سی نفره به اقامتگاه ایشان، دستگیر و به احتمال زیاد به سیاهچال های رژیم برده شد.
واقعه هجومی اینچنینی به دانشجوی سازش ناپذیر با پلشتی ها، بیانگر چیست؟
۱- جامعه در دوران پیشاخیزش قرار دارد. حکومت اسلامی در هیچ حوزه نتواتسته به نیازهای جامعه و کشور پاسخ دهد و سیاست ویرانگرانه رژیم، امکان زندگی انسانی را دشوارتر کرده است.
۲- ماهیت مردم ستیزانه و ایران ستیزانه حکومت اسلامی برای اکثریت مطلق جامعه روشن شده است. سرمایه گذاری حکومت روی اسلام، اسلامگرایان و شبکه های مافیایی زیر مجموعه، به فلاکت جامعه انجامیده است و راه برون رفت از گرداب موجود، در ظرفیت این نظام نیست.
۳- سیاست و موجودیت رژیم در تضاد با منافع و مصالح ایران و جامعه ایرانی بوده، به ایجاد بزرگترین جبهه ممکن جهانی و منطقه ای علیه ایران انجامیده است.
حکومت انچنان ذلیل شده، که شیوخ حاشیه خلیج فارس و پان ترک های انسوی اب در آذربایجان هم برای ایران شاخ و شانه می کشند.
مجموعه ای از شکست های پی در پی و ضعف و زبونی و خفت و خواری در منطقه و جهان را بایستی بشکلی پنهان کرد.
۴- اعزام گروه سی نفره برای ربودن سپیده قلیان، شاخ و شانه کشیدن برای کردها، تهدید و ارعاب مردم و خفه کردن صداهای روشنگر، هدفی جز اختفای ناتوانی حکومت ندارد.
۵- جامعه ایرانی میرود تا در مقام قاضی، سران حکومت را برای پراتیک ویرانگرانه چهل و ساله شان محاکمه کنند.
و البته نوع محاکمه را متاسفانه حکومت تعیین می کند؛
نخست: تسلیم و رها کردن قدرت
دوم: مقاومت در برابر انقلاب سوم
اختتام کلام و خطاب به سران حکومت؛
سپیده قلیان نماد زن ایرانی می باشد. از توهم به بند کشیدن خورشید دست بردارید!
قدردان نصیحت فرزندان ایران و شنوای سخن آنها باشید!
صدای اسب های سرکش را بشنوید که سم بر زمین می کوبند و از زلزله خبردارتان می کنند.
اگر موئی از سر سپیده کم شود، همه لانه های ترور و جاسوسی تان ( سفارتخانه ها) توسط فرزندان غیور ایران تسخیر خواهند شد و جامعه ایرانیان مهاجر، روزگار مزدوران تان را سیاه خواهند کرد.

اقبال اقبالی
12.10 2021

منبع: 
ایرانگلوبال
بخش: 
انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

نظردهی با فیسبوک: