تلاش و زحمت یک محیط‌بان برای نجات یک آهو در میان دریاچه یخ‌زده