علی خامنه‌ای ادعا کرد که داعش را دموکرات‌های آمریکا درست کردند