گزارشگر ویژه سازمان ملل خواستار تحقیقات درباره نقش رئیسی در اعدام‌های دهه ۶۰ شد