بررسی جنبش دادخواهی در ایران با نگاهی به دادگاه حمید نوری

همسازی ملی جمهوری خواهان سوسیال دموکرات و لائیک ایران: بخش چهل و شش میهمانان: سیروس میرزایی، ایرج مصداقی، اسماعیل وفا یغمایی، بهرام رحمانی

https://rangin-kaman.net

همسازی ملی جمهوری خواهان سوسیال دموکرات و لائیک ایران: بخش چهل و شش
میهمانان: سیروس میرزایی، ایرج مصداقی، اسماعیل وفا یغمایی، بهرام رحمانی
مجری برنامه: سعید جعفری
تهیه شده توسط تلویزیون اینترنتی رنگین کمان بنیاد آزادی اندیشه و بیان ۴ آبان ماه ۱۴۰۰ پاریس

بخش: 
انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

نظردهی با فیسبوک: