نگاهی به نتایج بینش و عملکرد اقتصادی حکومت

*مدد غیبی در رابطه با بیان چگونگی اندیشه ،عملکرد و معیارهای جماعت برخوردار از مدارک تحصیلی عالی در رشته اقتصاد انهم با اخذ بورس رانتی اینکه ، همین امروز معاونت عالی اقتصادی ریاست جمهور ! فر مودند : ایران برای کنترل قیمت دلار، پول‌های حاصل از فروش قاچاق نفت را مخفیانه وارد کشور می‌کند....
...که مبحثی خاص میطلبد با این پرسش که اگراندکی ازارز مورد نیاز با این تمهیدات داهیانه وارد نمیشد برابری ارزش ریال به کجا میرسید ؟

 

 نگاهی فهرست گونه به شرایط  اقتصادی حاصل بینش حکومت    ( ضیاء مصباح )

*  پاسخگوئی به نیازکشوروجامعه ای زیر خط فقر نگه داشته شده با  حدود 70 درصد جمعیت و تتبعات ان - که روزگاری نه چندان دورازابعا د مختلف قدرت بلامنازع منطقه  بشمار می رفت ،در این زمان با همه ثروت نهفته مادی و معنوی ، بیقین و با تعریفی اصولی سامان دادن به امور اقتصادی با نگاه علمی میباشد  .

* عدم توجه عمدی! به این مهم براین تفکر استوار شده تا به ناگهان مردمان این سرزمین بقول « ژیسکاردستن و تمثیل او به خود کشی نهنگ ها » مشابه گذشته «کوس ان الحق »نزنند و مجال پرداختن به نیازهای ثانویه و معنویات را نیابند و: تا حد امکان با پرهیز از خودخواهی ، تکروی - توجه به منافع ملی و جمعی ، پنداروکردارنیک - ناشی ازنا بخردی ها ی بر خواسته ازبینش حکومت  بدوربمانند .

*حاصل برنامه ریزی و عملکرد اقتصادی رژیم طی 4 دهه - با افت تدریجی و فاجعه آمیزمعیارها ونزول برابری ارزش پول شروع شد .

* همچنانکه عدم اطمینان به بازده اصولی و منطقی سرمایه گذاری ، نبود انگیزه و دلسوزی در نیروی کار برامده از نا توانی در برنامه ریزی برای زندگانی خود و خانواده حتی در کوتاه مدت - ادامه دارد .

*مدد غیبی در رابطه با بیان چگونگی اندیشه ،عملکرد و معیارهای جماعت برخوردار از مدارک تحصیلی عالی انهم در رشته اقتصاد با اخذ بورس رانتی اینکه ، همین امروز معاونت عالی اقتصادی ریاست جمهور ! فر مودند : ایران برای کنترل قیمت دلار، پول‌های حاصل از فروش قاچاق نفت را مخفیانه وارد کشور می‌کند....

...که مبحثی خاص میطلبد با این پرسش که اگراندکی ازارز مورد نیاز  با این تمهیدات داهیانه وارد نمیشد برابری ارزش ریال به کجا میرسید ؟

 بگذریم  * واردات مواد اولیه و ماشین الات حتی نه چندان پیچیده البته استاندارد ، با کیفیت و عمر کاری مطلوب که با همه «ادعای خود کفائی » از ساخت ابتدائی ترین ها برخلاف دوران پیشین  بدور مانده ایم ، نمونه ان «اتومبیل پراید »  با قیمت تمسخر آفرین  بیش از 165 میلیون تومان در همین روزها،  مغایر تمامی شعارهای عوام فریبانه اعلان شده و بیکاری دهشتناک موجود - همه انحرافات اجتماعی را درپی آورده است  .

*عامل اصلی راعلاوه برجهل و فساد مفرط  میتوان ناهماهنگی و وجود دولتهای موازی ،همزمان نیاز شدید  به منابع ارزی دانست  .

* محل تامین  منابع پولی طی سنوات اخیر« ارز 4200 تومانی شادروان جهانگیری »بود که بمصرف کالاهای اساسی موردنیاز مردم با هر کم وکیفی میرسید و قیمت کالاهای پر مصرفی مشابه مواد پروتئینی ، روغن  ، لبنیات ، شکرو... را تا حدودی در مقایسه با امروز در کنترل داشت ..

* در حالیکه سوابق در این باب نشان ازتوسعه  رانت ، فساد و اختلاس چند هزار میلیاردی دارد و بظاهر با نام دیگری «نهضت » قرار است ادامه یابد !همچنانکه «مدعی ساختن واکسن برکت در مقام معاون اولی خود وارد کننده اصلی واکسن نا مرغوب سینوفارم » شده است !

* متاسفانه این نیست مگر اینکه  قوانین مربوط که پیوسته  بدون طی مراحل کارشناسی واقعی ، بصورت موازی و گاه مغایر... وضع میشود اولویت را به تأمین منابع نداده و دستورالعمل ها نیزبصورت نا مناسب و گذرا و در بسیاری موارد برای رفع تکلیف  تهیه و تصویب میشود .

* ظاهرا همه مراحل مطالعاتی با اغفال مدیریت اصلی بی خبراز همه جا و غیر پاسخگو در مقابل اختیارات نا محدود «حتی مغایر همین قانون اساسی با همه ایرادات  »  تشریفاتی و جهت رفع تکلیف ، بدور از مصلحت واقعی ملک و ملت برآمده از تامین نبودن معاش اکثریت کارشناسان است که بصورت فیزیکی در محل کار حاضر اما ذهن انان در دنیائی دیگر در حال گذ ران ! و نا امید از فردای خود و خانواده .....

* در این میان قصه پر غصه  برجام با توجه به شواهد موجود اگر  به نحوی احیا و سامانی نسبی هر چند موقت با مذاکرات پشت پرده برای آرامش منطقه پر آب و چشم و ممانعت از توسعه « طالبانیسم » بیابد  و بخشی از ارزهای بلوکه شده که حلال مشکلات برامده ازنحوه به اصطلاح مدیریت وجهل مرکب حاکم است - آزاد شود ،گروههای سیاسی مسلح منطقه در مرحله اول گشایشی را از این ممر در برنامه های خود بوجود خواهند اورد

 * در این میان با فرض محال چنانچه:  سازمانهای بازرسی و نظارتی تحت ‌حاکمیت آمریکا  با همه عدم اطمینان به پیروی حکومت غیر انتخابی مستقر، از ضوابط بین المللی در زمینه های مختلف از قبیل : رعایت ضوابط حقوق بشر، تهدید و تحدید کشورهای  منطقه وگروههای  مساله آفرین - ناشی از تصور صدور انقلاب با این همه فجایع خود ساخته و...  چندان دخالت نکرده  و با اغماض به داستان بنگرند ! ....

 و مبادلات فرضی بانکهای خارجی با حکومت غیر مردمی !مخالف آینده نگری و منافع ملی مردمان این دیار پر گهر - از ابعادی با تسلط وسایل ارتباط جمعی ،عادی جلوه داده  شو د ....

* طبعا همه ایرادات سیستم مالی و غیرشفاف بودن عملکرد ها ، روالی جدید را با هماهنگی سیاست زیرکا نه دمکراتها ، که شاید با پیر ذهنی اقای « بایدن » کرسی های کنگره را بتدریج تا انتخابات میان دوره ای از دست بدهد ...در شرایط کنونی ، نهایتا  گشایشی هر چند اندک  در زندگانی نکبت بار کنونی که  دوستمان در استدلال اخیرش  در مجامع مجازی  غذاخوردن ،خوابیدن ویا رستوران رفتن را نشانه عادی بودن اوضاع و رفاه نسبی مردمان میداند ! ...البته خوش بینانه  ایجاد مینماید  .

*  با نک ها و نظام مالی  بهمین جهت در انجام امورمربوط  با حکومت مستولی ، ضمن در پیش گرفتن  شرط احتیاط ،  سد راه صادرات و واردات نشده و تجارت خارجی بتدریج  از انزوای بین المللی رها  و بقولی «گران شدن قیمت نفت » میتواند طلیعه این رخ داد باشد که «پیوسته دمکراتها »با حضور تند روها برخلاف ادعا ها با نگاهی مادی در مسیر ایجاد رفاه بیشتر برای جامعه مصرف کننده امریکائی ....بیشترهمراه میشوند .  

* انزمان باید به این مهم که نگاه «دائی جان ناپلئون ها  و پیش بینی  شادروان تیتو – رهبر یوگسلاوی که مکرر به آن پرداخته ایم » در این وادی تحقق یافته و می یابد ،هر چند تا کنون نیز چنین بوده و معاملات با برخی از کشورهای همسایه درحدی که بتواند نیازها رابرطرف کند واستمرارروزمره گی ...انجام میشده است .

* بطوریکه همین امروز وزیرجدید نفت  ناتوان از ایفای نقش خود (در مقایسه با خبره ای کار آزموده در این باب هم چون زنگنه  )  با سپاس گذاری از تصرف «نفت کش بدون اشاره به ویتنامی بودن ان »  در سالگرد 13 ابان که حقیقت بوسیله منابع معتبر به آگاهی رسید ، اظهار نمود «طی سنوات اخیر با همه تحریم ها فروش نفت قطع نشده است »و معاون اول دولت روحانی در اخرین بیانات خود گفت : تدریجا خدمات ما از زبان همین گروه تند رو بیان خواهد شد ( اصل نسبیت با وجود برحق مخالفین فراوان - فراموش نشود !)

* در این میان مراودات  با دولتین کافر! و فرصت طلب غیر مردمی چین و روسیه  به دلیل برخورداری از قدرت سیاسی، اقتصادی و نظامی در این قاره کهن که همواره در برابررژیم حاکم بر کشورمان دست بالا را داشته و سالها در پی تسلط بر منابع غنی و بنادراین سر زمین کهن ،  ادامه داشته است .

* نا گفته نماناد  این دو کشورعضو اصلی شورای امنیت سازمان ملل متحد میباشند ودر زمان احمدی نژاد ۶ قطعنامه تحریم علیه کشورمان امضاء نموده اند .

*  میتوان گفت نظام فاقد نظم و برنامه مگر در برنامه ریزی مربوط به «انتصخابات»باهمه ویژگیها ،سرکوب معترضین و در تنگنا قرار دادن ملت - د رجایگاه حاشیه ای در روابط دیپلوماتیک با چین و روسیه قرار دارد وبا همه اعطای امتیازات - مشابه محدودیتهای اخیر اعلام شده در زمینه« استخراج گاز از منابع خود در دریای مازندران و یا قرار داد 25 ساله » حتی در منطقه آسیا دراولویت اول  این دو کشورقرار ندارد  .

* آمار«اداره گمرک جمهوری خلق چین » گواه بر کاهش شدید صادرا ت نفت به این کشوراست هر چند این عمل هزینه بر از طریق دور زدن تحریمها و در حجم محدود آنهم  با قیمت نازل همچنان انجام می شود.

* در همین شرایط و با همه موانع - بیشترین واردات  کشور مرتبط به مواد اولیه و کالاهای نیمه ساخت، تکنولوژی و ماشین آلات است که بتوان تولید اتی با هر وضع برای بالا بردن امار در اجرای دستورات غیر مسئولانه و شعارهای سال !انجام شود.

** جهت ترغیب جماعت با نگاه مثبت برمبنای منافع حد اقلی ملی و مردمان گرفتار معاش !به پیوستن به میز مذاکره و بیان تکراری مخاطرات غیر قابل کنترل در برابرعصیا ن ملت دردمند ...با فرض عدم تحقق پیش بینی ها در مورد پیشرفت مذاکرات وین در 8 آذر باید پرسید :  

& اینکه گفته شده «صادرکننده‌ها می توانند از ارز حاصل از صادرات کالا - نیاز واردات را تأمین کنند » برچه اساسی استوار میباشد واقلام صادراتی کدامند ؟

 & وقتی تولید به سبب عدم تخصیص ارز برای واردات مورد نیاز، متوقف  ،هنگامی که بهره وری ، سرمایه گذاری و رشد اقتصادی کشوردرحد صفر مانده،چگونه می‌توان کالاهای ساخت داخل را به خارج صادرنمود ؟

& آیا قادر به رقابت در عرصه بازارهای بین المللی هستیم؟ بر فرض چنانچه کالائی صادر کردیم وجوه آن را چگونه و با چه سیستم بانکی به کشور بازگردانیم؟

_ هر چند آنهم در مواردی با «همت کوله بران با همه خطرات و خطیرات »در منطقه غرب کشور  ویا جریان مافیائی نابخرد اقتصادی ، کشورهائی نظیر افغانستان «در تصرف طالبان گرفتار بینشی مشابه زعمای قوم

_ که در همین اوضاع و احوال از سخنگوی وزارت امور خارجه رندانه می پرسد : آیا رژیم مستقر در ایران برامده از ائتلاف همه نیروهای سیاسی است که به افغانستان توصیه می کنید و...

_عراق ، سوریه ، لبنان ، ونزوئلا و برخی از کشورهای ضعیف در شمال میهنما ن - در شرایط وانفسای فعلی مقاصد صادراتی  شناخته میشوند !

*ذکر مصیبت به روال و عادت دیرین نگارنده اینکه : اروپایی‌ها در گذشته مشتریان سنتی خوب ما بودند ولی به دلیل تحریم از این بازار وآمد و شد توریستها که منبع ارزی و البته در کمال تاسف به دلیل افت معیارها - انتقال بینش و رفتار درست اجتماعی ! قابل توجهی بودند - محروم شدیم.

* همچنانکه  سال‌ها با آمریکا ئی ها نیز مراودات تجاری مطلوب و سود اوری داشتیم و کالاهائی نظیر پسته ، فرش ، زعفران ، خاویارو... که اکثر اشتغال آفرینی نیز در پی داشتند به این کشورمرفه و پیشرفته  صادر می کردیم‌ ،ولی اینک‌ به دلیل تحریم‌ها تجارت با مشتریان دیرین خود را هم با اعمال نا بخردی های رفتاری برامده از شعار و عوام فریبی - از دست داده ایم .

* متاسفانه  تجارت خارجی میهن عزیز با مردمانی محافظه کار ، صبور و شاهد عملکردها - با  مشکلات اقتصادی بسیار شدید و خانمان بر انداز دست بگریبان مانده و معاملات اندکی که با دور زدن تحریم ها «انهم با اعمال نفوذ سیستم فاقد آگاهی از تعاریف روز اقتصادی » انجام میشود ، بهیچوجه در حدی نیست که بتوانند نیازهای ارزی و کالایی مناسب و استاندارد را برای توسعه و پیشرفت مملکت برطرف کند .

منبع: 
اخبار و گفته ها ییکه در وسایل ارتباط جمعی آمده است
برگرفته از: 
اطلاعات و اسناد مربوط
انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

نظردهی با فیسبوک: