کتک زدن جوان زباله‌گرد توسط ماموران شهرداری تهران - فیلم