شکستن شیشه‌های شرکت آب منطقه‌ای اصفهان توسط کشاورزان خشمگین - ویدئو