سوختن کامل برج ۱۷ طبقه رامیلا به‌دلیل نبود تجهیزات مدرن آتش نشانی + ویدئو