گذری و نظری بر گفته ها و شنیده ها !

به این معنا که دولت اسرائیل با همه خطاهاو بیدقتی به خواست اصولی اعراب ساکن ان خطه البته با توجه به مواضع افراطی رژیم و تبلیغات وسیع ان درزمینه بدریا افکندن این کشور عضو سازمان ملل متحد، که در مورد نابودی ان : تابلو بزرگ روز شماری در میدان کاخ نصب و کما کان در حذف تعداد روزهای مانده.... به بیننده بی خبر از معیارهای جهانی حتی منطقه ای پیام میدهد ، مترصد فرصتی است تا زیر بناهای انرزی هسته ای مستقر در بسیاری نقاط که شهر نشینان در همان احوالی سکونت و یا سکنی داده شده اند ! را نا بود سازد

   گذری و نظری ( ضیاء مصباح )

 *نخست یادی از چهره ماندگار تاریخ معاصر در سالروز اعدام او:

شادروان دکتر حسین  فا طمی از ارکان اصلی نهضت ملی  با اندیشه های ملی برتر-  ووصف ناشدنی  آنهم در ان روزگار ، در کنار دکتر مصدق در ۲۲ شهریور ۱۳۲۸ همراه  هیأت هفت ‌نفره مدیران جراید و نمایندگان مستقل مجلس پانزدهم «ساماندهی  جبهه ملّی ایران » را بنیا ن و سپس پیشنهاد ملّی شدن صنعت نفت را در شورای مرکزی این تشکیلات مطرح کرد.

توضیح اینکه  تجمع بی‌سابقه مردم در ۲۲ مهرماه ۱۳۲۸ با همگامی  جمعی از مدیران جراید، سران احزاب و سازمان‌ها به‌ ابتکارشادروان دکترمصدق ، حرکت اعتراضی به طرف کاخ مرمر و تحصن چهار روزه وطن و مردم دوستی همچون فاطمی به اتفاق ۲۰ نفراز برگزید گان جمعیت همراه - معتقد به حکومت قانون ، در درون کاخ، موجبات شکل‌ گیری جبهه ملّی ایران را در  آبان ماه هما نسال  فراهم کرد... یادش گرامی باد .

(در زمینه چگونگی فعالیت این جریان ملی ریشه دار در تاریخ معاصر وطنمان و حرف و حدیث های موجود غیر قابل انکار ، با همه کوشش پیش کسوتان و دلسوزان وطن در مسیر تقویت ملی خواهان اراسته به پندار ، گفتار و کردارنیک - و برون شد از جدائی و پرداختن به اختلافات جزئی که تضعیف کننده این تشکیلات سیاسی  معتبر میباشد ...قریبا مطلبی ایفاد خواهد شد-  به این امید که : موثر افتد و معیارهای شخصی و خود محوری ها توام با اندیشه محدود - بیش از این موافق خواست حکومت عمل نکرده ، خود زنی ها پایان یابد که ارزو بر نوجوانان عیب نیست ! )

 وبعد  ** در فضای مبهم و پیچیده‌ کنونی وعملکرد نهائی حکومت در رابطه با موضوع هسته ای و دیگرخواسته های دول اروپائی و....   نکته با اهمیت استفاده ازعنصرغافلگیری است که تمامی کشورهای جهان در تدارک هر حمله نظامی تمام‌عیار-  همیشه مورد استفاده قرار داده‌ و میدهند.

به این معنا که دولت اسرائیل با همه خطاهاو بی دقتی به خواست اصولی اعراب ساکن ان خطه البته-  با توجه به مواضع افراطی رژیم ایران و تبلیغات وسیع ان درزمینه بدریا افکندن این کشور عضو سازمان ملل متحد،  که در مورد نابودی ان :  تابلو بزرگ روز شماری در میدان کاخ نصب و کماکان در حذف تعداد روزهای مانده.... به بیننده بی خبر از معیارهای جهانی حتی منطقه ای پیام میدهد ،  مترصد فرصتی است تا زیر بناهای انرزی هسته ای مستقر در بسیاری نقاط که شهر نشینان در همان احوالی سکونت دارند و یا سکنی داده شده اند ! را نابود نماید.

 اما به دلیل ابعاد انسانی و احتمال عکس العمل شدید جهانیان  در پی تلفات انبوه- و هزینه های بسیار  در این زمان با عملیات تدریجی و ایذائی در تضعیف نظام می کوشد .

 مانند : ادامه حملات سایبری به تاسیسات مختلف که اخرین ان «حافظه  پمپ های بنزین» بود ،ارتباط با کشورهای منطقه ودر پی رابطه دیپلماتیک که عامل گسترش ان را میتوان عملکرد حکومت ایران در این باب دانست ، سفر مقاماتش به کشورهای عربی ،ترور بعضی به اصطلاح ! شخصیت ها ،  تبلیغات بسیار انبوه با دسترسی به وسایل ارتباط جمعی که در اختیار دارد و به ان مجهز میباشد - حتی در سطح سازمان ملل متحد در اوقات مقتضی و مناسب  ...

 ایجاد هیاهو در پی کوچکترین بروز نارضائی در درون کشو ر که بافساد نهادینه شده  و جهل حکومت- توام با انحصار طلبی آنهم با مشاهده نتیجه عملکردها .... با همه ادعای یکد ستی و رتق و فتق امور که مهمترین ان متاسفانه سامان دادن وضع معیشتی بیش از 70 در صد مردم میباشدو روبه افزایش می رود ....

ضمنا  اعمال نفوذ در نمایندگان کنگره ایالات متحده و ایجاد فضائی برای محکومیت عملکرد مستولیان منتصب براین سر زمین اهورائی  ، تقویت ابزار الکترونیکی برای روز  مبادا و احتمال ضرورت پیش گیری از مزاحمت  کشورها و نیروهای همراه و همفکر رژیم ، سفرهای مکرر و ایجاد ارتباط و در پی ان-  تائید عملکرد خود در رابطه با حکومت مستقر در کشورمان که پایگاه مردمی ان بد لیل بسیاری نا بخردی ها  روز بروز در حال تضعیف بیشتر است وعملیاتیکه عارف و عامی در این برهه زمانی به ان وقوف کامل برامده از نگرانی اینده ملک و ملت  دارند ...

که با این وصف وای اگر از پس امروز بود فردائی

***دیگر سخن اینکه : وزارت جلیله امور خارجه معتقد به عملیات میدانی به جای بکار بردن علوم دیپلماتیک منطبق با منافع ملی ، مغایر اصل متعهد شده بدان در باب  تبعیت  محض از  بیت ، بدون توجه به وظایف و مسئولیتهای خود در رابطه با مصلحت جامعه ...

  اخیرا شروط سه گانه ای را برای امریکا در باب پیشرفت مذاکرات  هسته ای  که قرار است بعد از 5 ماه وقفه ، در وین در تاریخ 8 اذر ماه از سر گرفته شود به این شرح تعین نموده است : پوزش خواهی این کشور بابت خروج  ترامپ از این معاهده ،تعهد نا ممکن بودن خروج مجدد در صورت تفاهم و بالاخره لغو  تحریم ها در تمامی زمینه ها ....

 در حالیکه با سبک ، روش و ادبیات بکار گرفته شده - متولیان جدید این تشکیلات که فرمایشا تشان  شعار گونه ، برخواسته از  عامل اصلی  تبلیغات  بیشتردرونی ، دارای  مصرف کوتاه مدت  و تقویت روحیه  دشمن پنداری است -  میتوانستند  شرو ط دیگری  نیز بیفزایند ، به این ترتیب  که بقول نویسنده ظریف طبعی   : اقای  بایدن الزاما  بایستی« دو دورکولی»  دور میدان آزادی  به آقای رئیسی داده  وهمزمان  قران در دست مشا به «جناب پوتین» بدیدار بیت بیاید .

و چهارمین نکته : توصیف دادستان کل کشوردر زمینه مساله گرانی-  کاملا اشتباه بوده و او هم مانند بخش بزرگی از مقامات و مسئولان کم اطلاع کشور:  یا نمیخواهد و یا نمیتواند به هر دلیلی «واقعیت» را در این خصوص بپذیرد .

در این شرایط کسی نافی وجود پدیده‌ای به نام «گرانفروشی» و حاشیه های ان نبوده و نیست اما ریشه و اساس اصلی مساله «گرانی» جای دیگریست  که پنهان و پشت پرده نبوده  وکاملا روشن و نظام حکمرانی مسلط سهم خواه زیادت طلب ،  بامزین بودن به تابلو اصول گرا ئی بدون دولت موازی و مزاحم  در اداره کشور مان ....دچار اشتباهات و خطاهای پی در پی بوده  که حاصل آن وضعیت تاسف اور  فعلی بطول 4 دهه میباشد که در رابطه با محافظه کاری وعافیت طلبی خواص ازرده از همه مبازات بگذشته و دغدغه معیشت اکثریت جامعه ادامه خواهد یافت و مصداق « بجز از کشته ندروی»  .....  .

 از یک سو مساله تحریم و تاثیر عمیق آن بر اوضاع اقتصادی- اجتماعی  و از سوی دیگر تصمیمات اشتباه و غیرکارشناسی داخلی،  که با همه ادعا و شعار به دلیل دشمن پنداری و فساد نهادینه شده....در اوج تالم  به قیمت نا بودی ارزشها و معیارها که میتوان گفت : تا این جماعت هستند ادامه دارد و باید پرتقال فروش رادر این فصل مناسب  یافت .

وبالاخره  :   کارشناسان مومن و انقلابی مورد تایید بیت  - سالها پیش بر اساس محاسبات، پیش بینی کرده بودند که درهمین امسال رو به اتمام میلادی،   نفت ایالات متحده امریکا تمام خواهد شد و این کشور مشابه اسرائیل نابود می‌شود.

در دولت یکد ست وهماهنگ موفق جدید !که تازه طلیعه سحرش هویدا و باش تا صبح دولتش بد مد .... همین کارشناسان که  اکنون بر صند لی  ریاست های نقش افرین و حساس  در نهادهای مختلف منجمله« سازمان امور اداری واستخدامی کشور » «دانشگاه تهران » احتمالا «وزارت اموزش و پرورش » « شهرداری تهران »«وزارت مسکن و نفت » از همه مهمتر« معاونت اولی » و الی ماشا ء اله  دیگر  مناصب  تکیه داده‌ و با محاسبات برامده از آموخته ها «در شعبه دانشگاه امریکائی هاروارد(ملقب و مصادره شده  به نام پاک  امام صادق ) انهم در هر رشته ای با گذ ران حدود 100 واحد ایدئولژی »   در حال برنامه ‌ریزی برای  جبران ما فات میباشند....

 تعمدا   نمیخواهند ویا  نمیدانند امریکا ی جهانخوارپیوسته  بزرگ‌ ترین تولید کننده نفت جهان میباشد و......

توصیه اینکه  این گروه  کارشناسان صرفا متعهد به....  که با پیش بینی ها و پیشنهادات عالمانه خود ضمنا «کارشناسی‌های پنهان » کشور رابا کم وکیفی که نیاز به توضیح نیست ، به اینجا رسانده‌اند !  و بسیار فهمیده، محاسبه‌ گر و دانشمند.... با نام ونشان به ملت کنجکاو« مسلح به ابزار پیشرفته مجازی  میلیونی لحظه ای اطلاع رسانی  در دست تهدید و تحدید » معرفی  شوند ......

 بیقین  ملت آنزمان  سپا س عمیق و بیشتری را دررسانه های خودی و تظاهرات از قبل برنامه ریزی شده ،اعلام  و دهان استکبار رابا همه اثر بخشی در تمامی ابعاد چنانکه افتد و دانی  خرد خواهند کرد  !

و در حسن ختام !! پس از انتشار گزارش دیلی‌میل، جو بایدن-  به اطرافیانش گفت  اگر می‌دانستم برخی از مدیرانِ آن روزنامه از این داستان تا این اندازه انبساط خاطر پیدا می‌کنند و به شدت سرگرم می‌شوند، باد شکم طولانی‌تر و بلندتری رها می‌کردم تا خاطرشان حسابی انبساط یابد و سرگرمی‌شان کامل گردد !!

منبع: 
اخبار و گفته ها ییکه در وسایل ارتباط جمعی آمده است
برگرفته از: 
اخبار و روی دادها
انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

نظردهی با فیسبوک: