اصفهانی داد برن ، حق خود را فریاد بزن

بخش: 
انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

نظردهی با فیسبوک: 

دیدگاه‌ها

عنوان مقاله: 
اصفهانی داد برن ، حق خود را فریاد بزن
نظر : 
جمعیت سپاهان همین چندنفره؟ پس بقیه کجان؟
آیا اینها تنهابرای خودشان فریاد برآورده اند؟ آیا اینها کارو زندگی ندارن؟
اگراینها موفق شدن و شهرشان را نجات دادن؛
عدم انتشار شده: 
false