فیلم دیگری از صحنه ریزش کوه‌ها بر اثر زلزله شدید در بندرعباس - ویدئو