پاشا مقیمی وجودی بی تاب ،آکنده از عشق
15.11.2021 - 05:37
پاشا مقیمی
تاریخ دستگیری و سال اعدام پاشا روایت های متفاوت وجود دارد ، برخی تاریخ دستگیری و اعدام را ۱۳۶۰ و بعضی عزیزان سال ۱۳۶۲ و ۱۳۶۳ تاریخ دستگیری و اعدام پاشا مقیمی عنوان میکنند.
پاشا مقیمی از فعالان فداییان خلق بود که تا قبل از انقلاب در کنفدراسیون دانشجویان اروپا در آلمان بسیار فعال و شناخته شده بود اوبغایت پرشور و از خانواده مرفهی بر خاسته بود. پدرش شهردار وقت رشت بود اما خالصانه خود را وفق جنبش چپ کرده بود. بعد از انقلاب به ایران بر می گردد و در شهر محل تولدش، رشت، به سازمان چریک های فدایی خلق ملحق می شود. در سال ۵۸ با یکی از فعالان سازمان ازدواج‌میکند .
او که از قبل زمزمه انشعاب را در شمال شروع کرده بود با انشعاب فداییان در سال ۵۹ ، خود و همسرش ( ن، د ) به اقلیت می پیوندند . به علت تفاوت حوزه های کاری و مسئولیت ها ، که عاشقانه همسرش را دوست داشت چنان خود را وفق جنبش کرده بود که بسیار کم اورا می دید حتی از دیدار یکدیگر در سال آخر باز ماندند در این سال در زمان اختفا به یکی از دوستانش گفته بود تنها آرزویش یک بار دیدار همسرش میباشد امری که به دلیل شرایط حاد آن سال و قطع ارتباطات میسر نمیشود . بنا به روایتی در سال( ۱۳۶۰)? ، پس از قطع ارتباطش با سازمان اقلیت در بین راه تهران و کرج و در پوشش یک تعمیر کار پنهان میشود اما محل اختفایش لو میرود، دستگیر، شکنجه و سپس اعدام میگردد
یادش گرامی باد
Kan være et billede af 1 person og tekst
 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

فیسبوک - تلگرامفیسبوک - تلگرامصفحه شما