هشتمین روز اعتراض کشاورزان اصفهان و ششمین شب تحصن +‌ فیلم

روز دوشنبه ۲۴ آبان‌ماه ۱۴۰۰، کشاورزان اصفهان همراه با کشاورزان قهدریجان با همراهی مردم اصفهان به اعتراض خود ادامه دادند.

این کشاورزان از ۱۷ آبان‌ماه در اعتراض به قطع آب زاینده رود و حقابه کشاورزی دست به تجمع زده بودند. طی این مدت کشاورزان با برپایی چادر در بستر خشک زاینده رود ،شب و روز را در حالت تحصن و اعتراض به‌سر می‌برند.

یکشنبه‌شب ۲۳ آبان کشاورزان و مردم اصفهان در ششمین شب تحصن خود شب را تا صبح در هوای سرد به‌سر بردند.

سران حکومت در پشت دزدی آب زاینده رود و فرستادن آن به صنایع و املاک خود و وابستگانشان خود قرار دارند. آنها تلاش می‌کنند با وقت گذرانی و برگزاری مانورهای مختلف کشاورزان معترض را خسته کنند.

شیوه شناخته شده‌ای که ۴۳ سال است برای فرونشاندن اعتراضات و گریز از برآورده کردن خواسته‌ها و مطالبات مردم در پیش گرفته‌اند.

سفردرمانی وزیر نیرو به منظور وقت‌کشی و خسته کردن کشاورزان

روز جمعه ۲۱ آبان، علی‌اکبر محرابیان، وزیر نیروی دولت رئیسی به اصفهان سفر کرد. این دید و بازدید فریبکارانه همچون سفرهای رئیسی به استان‌های مختلف، یک سفر تبلیغی بود. هدف از سفر وی به اصفهان، فرونشاندن و خاتمه دادن به اعتراضات رو به گسترش کشاورزان اصفهان بود.

او در جمع کشاورزان حاضر شد و نسخه «عدالت درمانی» نوشت و گفت که توزیع آب باید بر مبنای عدالت باشد.

محرابیان در قدم بعدی، به‌جای برگرداندن آب زاینده رود و دادن حقا‌به کشاورزان، با پیچیدن نسخه صبردرمانی، وعده سرخرمن دو ساله داد. وی گفت: «شما باید صبر داشته باشید. من برای همین موضوع به اینجا آمده‌ام. می‌خواهم تا دو سال دیگر که به اینجا آمدم این مشکل حل شده باشد. پس باید صبر داشته باشید.»

اما کشاورزان می‌گویند این سفردرمانی‌ها و قول و قرارهای نسیه، مشکلی حل نخواهد کرد. اگر حاکمان اراده کنند به‌سرعت می‌توانند آب را باز کنند. پس نبایستی به این وعده‌ها دل خوش کرد، بلکه به اعتراض و تحصن خود تا جاری شدن آب در زاینده‌رود ادامه خواهیم داد.

 اما شرایط کنونی با گذشته بسیار متفاوت است. زیرا که کشاورزان اصفهان مانند اکثریت مردم ایران دیگر نانی در سفره ندارند که بخواهند با این وعده‌های دروغ فریب بخورند.

منبع: 
سایت ایران کارگر
برگرفته از: 
سایت ایران کارگر
بخش: 
انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

نظردهی با فیسبوک: