ویدئوی تاسف‌بار فرونشست ناگهانی زمین و بلعیدن یک مادر و نوزادش و نجات وی توسط مردم