بیاد فروها و....گره بر سفره !

تمامی همراهانی که در این مسیر دشوار بیست‌وسه‌ساله برای ماندگاری سنت این سالگرد پافشاری کرده‌اند و با وجود تمامی ممانعت‌های حکومتی ، پا پس نکشیده‌اند نیز محق حضورند ، بهمین مناسبت از ساعت 17 تا 30/18فردا دوشنبه ، درب این خانه و قتلگاه به روی همراهان دادخواه گشوده میماند تا در فضای باز لَختی گرد هم بایستیم، به یاد آنان که برای آزادی و آبادی ایران جان باختند

ثبت است بر جریده کیهان دوام ما  : همزمان با  روز بزرگداشت نام و خاطره  چهره های ماندگار ملی این دیاراهورائی « فروهرها » نوشته دلنشین فرزند برومندشان درج میشود  :      یکم آذر، سالگرد قتل‌ داریوش و پروانه فروهر پیش روست ،سال پیش شر کرونا چنان بر زمین و زمان چیره شده بود که تلاش برای برگزاری سالگرد به روال گذشته  ممکن بنود و  خانه خالی ماند، اما سنت این روز که هم یادآور قتل‌های سیاسی ‌ست و هم نشانی بر ممارست در دادخواهیِ این جنایت‌ها، در شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌های بیرون از میهنمان  پی گرفته شد.

 هرچند بودند عزیزانی که در باران تند آن روز تهران پشت درِ بسته‌ی خانه گل گذاشتند و یا در پناه طاقی کوچک آن شمع روشن کردند.

 وظیفه‌ی همگی ما ـست که جان انسان را حرمت ‌گذاریم ـو با حضوری باشکوه بسهم خود جلو پیشروی اینگونه دد منشی ها  را بگیریم.

  تمامی همراهانی که در این مسیر دشوار بیست‌وسه‌ساله برای ماندگاری سنت این سالگرد پافشاری کرده‌اند و با وجود تمامی ممانعت‌های حکومتی ، پا پس نکشیده‌اند نیز محق حضورند ،  بهمین مناسبت  از ساعت 17 تا  30/18فردا دوشنبه ،  این خانه و قتلگاه به روی همراهان دادخواه گشوده میماند  تا در فضای باز لَختی گرد هم بایستیم، به یاد آنان که برای آزادی و آبادی ایران جان باختند

و همینطور با مدد از نوشته صاحب نظری از دوستداران فروها که میگوید :  جماعت تریبون بدست دچار شهوت کلام ،رانت خواه فرصت طلب  میگویند :

  « ما سفره مردم را به تحریم گره نمی‌زنیم»       

یعنی چه! مگر تحریم مهمان  سفره مردم است، که  به این مهمان ناخوانده بگوئید، تشریف ببرید؟

*تحریم میزبان سفره است، نه مهمان -  گره تحریم به سیاست خارجی‌ای متصل است، که تنش و بحران را فرصت می‌شناسد. 

 *سیاست خارجی‌ به محور سیاست داخلی و اقتصاد تبدیل شده، و  تمام تصمیم‌گیری‌های داخلی به آن گره خورده .

*ادبیات فرهنگی،اجتماعی ، سیاسی و اقتصادی‌  حکمرانان،نا بخرد-  ضد علم و آگاهی  و در مانده در توهمات قرون وسطائی ، با این بینش محدود و عملکرد جاهلانه غیر مناسب روز .....به محور سیاست خارجی گره خورده است. 

 * سیاست داخلی، "خارجی محور" است. در چنین شرایطی حکمرانان هرگز نمی‌توانند کنش داشته باشند، و جز  اندیشه‌ای مخرب و ضد مردمی برای بقای خود انهم نشات گرفته از نگرشی محدود به خود و منافع فردی - در چنته ندارند،عکس العملی بدور از هر گونه تدبیر و تعقل .

* میدانی واقعی و ضروری برای  برنامه اتمی و  موشکی با تعریف اصولی و علمی ندارند و همه شعارها برای مصرف داخلی و ایجاد هیجان در عوام گرفتار معاش و مطیع اوامر در حکم اتش به اختیاران فاقد اندیشه ....

*  مداخله  و سرسپرده‌سازی گروه‌های سیاسی در منطقه، که بتوانند نقش سیاست خارجی حکومت را در کشورهایشان اجراء کنند - همه محور سیاست خارجی این جماعت مانده در جهل و فساد را تشکیل میدهد و از توان متفکرین اگاه میهن خواه دلسوز مردمان - خود را بی بهره  و در مواردی منکر وجود اثر گذار انان در مسیر ارامش و بهبود وضعیت زندگانی    .

*بعد از 4 دهه شعار و عوام فریبی می‌گو یند : به آمریکا و غرب اطمینان ندارند -عجب !! مگر آنها  به شما اطمینان دارند؟ اتفاقاً موجبات عدم‌اطمینان آنها دقیق‌تر است.

* اساس ارتباطات بین‌الملل اطمینان نیست، بلکه معاهدات محکم است که  می‌شود، به آمریکا و غرب اطمینان کرد.

  *برجام معاهده نبود، توافقنامه ای بود و  دولت ترامپ به دلایلی از آن خارج شد.

* اما به شما چگونه می‌توان اطمینان کرد؟ شمائی که قصد پیاده کردن تمدن اسلامی ‌در مقیاس جهان دارید، و محو یک کشور را در دستور اصلی سیاست خارجی قرار داده‌اید؟و مرتبا برطبل  دشمن پنداری و ترک روابط می کوبید !

*نظامی‌هاکه خلاف قولنی مصوب خودتان نقش اصلی در تعیین سیاست خارجی دارند، بارها مصاحبه کرده‌"که  بحران فرصت ساز است !!، با این ترتیب چگونه می‌توانند به شما اطمینان کنند؟                                                                                                                                

*می‌گوئید: برنامه اتمی‌صلح آمیز است، و فکر می‌کنید جهان هم از خود نمی‌پرسد: چرا هروقت بحث کم و زیاد شدن برنامه اتمی به میان می‌آید نظامی‌ها  برافروخته می‌شوند..! از خود نپرسیده‌اید، چرا  نظامیان و به اصطلاح رهبران، طی این چند سال هرگاه تند و شعار گونه سخن می گویند  سفره مردم خالی‌تر، و هرگاه کندترعرض خود می برند  سفره مردم پُرتر؟  و همینطور برابری پول که نتوان ملی اش نامید  و صدها مورد دیگر 

*ازمودن و خطا بقیمت نابودی ارزشها و معیارها تا کی بایستی ادامه یابد ؟

*  تا زمانیکه مردم نگران معاش و فردای خود ، بخشی عایت طلب   فاقد عرق ملی و احساس مسئولیت  اجتماعی آش و کاسه همین و دریغ از پارسال ورد زبان خاص و عام

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

نظردهی با فیسبوک: