تظاهرات شهرکرد – فیلم‌های تظاهرات و راهپیمایی مردم در خیابان‌ها در اعتراض به بی‌آبی – دوشنبه ۱ آذر