مردم شهرکرد چهارمحال بختیاری به اعتراضات‌شان ادامه می‌دهند