ضیا صدرالاشرافی: نقدی برکتاب سلمان رشدی وحقیقت درادبیات ازاستاد صادق جلال العظم

نقدی برکتاب سلمان رشدی وحقیقت درادبیات ازاستاد صادق جلال العظم بخش سی ام با دکترضیا صدرالاشرافی
بخش: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

نظردهی با فیسبوک: