آمریکا : به ایرانی‌ها گفتیم بیایید مستقیم مذاکره کنیم