بی‌شرف؟! این ویدئو را باید نگاه کنید تا ببینید مردم اصفهان چه بروز بسیجی‌ها خواهند آورد