حمید نوری: مجاهدین قتل عام و کمونیست ها اعدام شدند