پنجاهمین سالگرد بازگرداندن جزایر سه‌گانه؛ مذاکرات با بریتانیا