آذری قمی از چه کسی عذرخواهی کرد؛علی خامنه‌ای یا مردم؟