توصیه های کلیدی برای اقتصاد خانوار

این برنامه به بررسی افت و خیز ها در بازار های مالی ایران اقتصاد دارد و توصیه های مشورتی میدهد.
انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

نظردهی با فیسبوک: