سفیر عربستان سعودی در سازمان ملل: ایران مذاکرات با ریاض را به بازی گرفته است