جبهه ملی ایران و تنگناهای درونی ان در این روزگار پر اب و چشم

* شایستگی ساکنین هشیار «اما گرفتار جهل ،تمامیت خواهی و فساد »این مرز و بوم کهن و اعتبا ر،پیشینه و شان این تشکیلات سیاسی ارزنده ،با ارج و قربی که بنیان گذار فقیدو همراهان پاک سرشتش داشته اند ، به مراتب ارزشمند تراز این گونه بی تدبیری ها ست

به نام آنکه جان را فکرت آموخت :

کم و بیش دوستان عضو « جبهه ملی ایران » و دیگر هوا داران رهبر ملی ایرانیان« شادروان دکتر محمد مصدق »در جریان چگونگی فعالیتها  در مسیر زدودن  اختلاف بینش آنهم در درون سازمانی با قدمت  بیش از هفت دهه   میباشند و از نیت واقعی ،نحوه استدلال و مهمتراز همه « ضرورتها در این باب » مطلع اند .

 منادیان وحدت  پیوسته با ادبیاتی گونه گون با میانسالانی  دارای  انگیزه های متفاوت  ،بر ضرورت همراه بودن دوستداران وطن در قامت « جبهه ملی ایران » در  دوجریان  - و تدریجا در آنسوی مرزها  با نام «سازمانهای جبهه ملی خارج از کشور  » واخیرا «در بخشی  که بنظر اصلی ترو منسجم تر  می آید »با انتصخاب چندین پزشک در راس ( با تصور توانائی درمان این مریض رو به انتحار ! )   با بکار گیری امکانات بس گسترده دنیای مجازی «بی در و پیکر» که در نوع خود در این وانفسا «با همه اما و اگرها و چند و چون» نعمت بشمار تواند رفت  - هر کدام در حد وسع خود در واقع با نوعی رقابت به انتشار دیدگاهها - تفسیرها  و  اخبار همت میگمار ند .

*با توجه به  «نقش نارسای جبهه ملی ایران » در برخورد با مسائل پیش آمده در سالهای نه چندان دور- و «ایفای وظیفه تاریخی تمامی دلسوزان این وادی » ایجاب مینماید در مسیر رفع  چند گانگی و.....  خط مشی جدید و مناسبی  در پیش گرفته شود  :

1 / ارزیابی مسائل براساس مقتضیات روز و چگونگی  تحلیل و حل آنها در راستای منافع ملی ، ضرورتهای اجتماعی – فرهنگی که سیاسی برآن نام بنهاده اند .

 2/  بی توجهی و بی تفاوتی مفرط نسل جوان نسبت به مسائل اساسی و حیاتی کشور، تا آنجا که تنها قصد آنان را معطوف به خروج از کشورشان و ادامه زندگی اجتماعی  در جوامع غربی نموده است .

 3/  تا زمانی که نظام فاقد نظم و برنامه - بر مبنای «ارزشهای قرون وسطائی مدیریت نا بخردانه امور ملی و اجتماعی »راعهده دارباشد ، این رویه یعنی برنامه ریزی برای ترک کشور و نبود انگیزه خدمت به همنوع ،بطور روز افزون ادامه خواهد یافت .

4/  توجه به نارسائی ها در مدیریت امور داخلی و سیاست خارجی حاکی از آنست که حکومت با این بینش و برخورد با مسائل بسیار حساس البته برخلاف منافع ملی - با همه تغیرات بنیادی در نگاه به چگونگی سیاست های منطقه ای ،رو به افول میباشد و «برای اداره امور اجتماعی و سیاسی بعد آن » آلتر نا تیوی بنظر نمیرسد .

5 /  در حال حاضر « جبهه ملی » با توجه به اعتبار تاریخی می بایست عهده دار این رسالت گردد اما : از آنجا که این تشکیلات سیاسی ریشه دار منزه از آلودگی و خود محوری ،  در حال حاضر با عناوینی چند گانه   به فعالیت کم رمق خود به دلایل : «نبود مدیریت واحد و متمرکز ، عدم هماهنگی و وحدت رویه ،در ضمن نا توانی   دربرنامه ریزی مناسب زمان و مکان «بدلایل مختلف منجمله بکارنگرفتن متخصصان علوم مدیریت و جامعه شناسی » ونداشتن روحیه  پاسخگو ئی ادامه میدهند  .....طبعا  انجام وظیفه اصلی -آنهم با این کم و کیف درونی و شرایط خاص کشورمان با حضور بعنوان مثال « پزشکان گرفتار درمان و در مواردی آلوده به طب تجاری !در بخشی از این تشکیلات»یا «مهندسین معتقد به محاسبات دقیق و قابل پیش بینی »  یقینا عملی نخواهد بود .

 6/ تنها راه حل این معضل خود ساخته و بر خلاف همه اصول : ایجاد انسجام ، یکپارچگی ،وحدت و همراهی اعضاء پاک دست مجرب این سازمان سیاسی توام با بازنگری در رویه های موجودبا  برخورداری از افکار ونیات نیک پنداران وطن خواه - مردم دوست بدور از جاه طلبی ها ی رایج  میباشد .

**باشد که خرد سیاسی و حفظ منافع فراموش شده ملی همراه با نقش آفرینی در مسیر رسالت تاریخی ، مورد توجه جدی و بیشتری قرار گیرد و این سازمان معتبر با تابلو واحد قادر به ایفای مسئولیت ملی و تاریخی خود جهت بقاء و اعتلای جامعه ایران ،با پرهیز از هر گونه خود محوری بشود.

ز ، در پی نام ونشان بودن ،ورود به حواشی ، گفتگوهای بی حاصل تکراری و محفلی ،از سوئی نوعی محدود نگری همراه با اتلاف وقت و انرژی و بقولی حرکات بچه گانه و ناشیانه میباشد

  که :با کم دقتی و مدیریت ضعیف چهره های برتر و مطرح البته سالمند فاقد تحمل و صبوری ،  منافع و عرق ملی را نا خواسته اما در عمل منطبق با خواست رژیم - به هیچ می شمرند و   برتوهم خود با این کم و کیف میفزایند . ... که چنین مباد  

( پنجم دیماه 1400  )           با ادب فراوان :       هرمیداس باوند –  مرتضی بدیعی- امیررزاقی - ضیاء مصباح

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

نظردهی با فیسبوک: