فائزه هاشمی: رئیسی کاره‌ای نیست، او را اداره می‌کنند؛ در کشته شدن ۵۰۰ هزار سوری نقش داشتیم