دادگاه نوری،موشک سپاه،رژیم وروسیه و چین،مرگ رفسنجانی،هواپیمای اکراینی، آبتین

دادگاه نوری،موشک سپاه،رژیم وروسیه و چین،مرگ رفسنجانی،هواپیمای اکراینی، آبتین و پزشکزاد باایرج مصداقی

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

نظردهی با فیسبوک: