نا کارآمدی ها را چگونه کاهش باید داد ؟
14.01.2022 - 18:33

 

        

 «در باب  بحران نا کار امدی عملکردها »

بدون مقدمه .. میخواهیم در نشست هایمان :

* وضعیت  و آفات در مدیریت خرد و کلان کشور با حضور صاحبنظران و مفسرین سیاسی ، اجتماعی و فر هنگی « بعنوان مهمان » ، بررسی همه جانبه نظام سیاسی حاکم بعنوان مدیریت کلان کشور که در درون آن سیستم های  مدیریتی و اداری قرار دارد، در راستای سیاستهای کلی برای برون برد میهنمان  از معضلات کنونی ...... .

*چگونگی جایگزینی رابطه بجای ضابطه که موجب  تقلیل وافت جایگاه وشان کارشناسی  در کشور شده  بویژه هجوم بی مهابای ایدئولوژی و القاء خط مشی کلی نظام دایر بر  "متعهد بجای متخصص" که آفت شایسته سالاری در نظام اداری کشور بعد از انقلاب شد و با آموزه های دینی هم خوانش ندارد و رفع ان را در رسالت خود میبینند .

*بررسی چالشها وبحرانهای عدیده کشور،نبود پاسخگویی بلحاظ عدم وجود اصل برابری مسئولیت و اختیار، بررسی فساد اداری که منحصر به ارتشاء و اختلاس نیست ...

 *هر گونه تصمیمات غیر علمی و خود سرانه مبتنی بر خواست ایدئولوژیک وصرف منابع  کشور درغیر چارچوب منافع ملی ،که  از وجاهت قانونی و شرعی و اخلاقی برخوردار نمیباشد

* ناهنجاریهای ساختاری ،بحران نا کار آمدی عملکردها ،مسائل اقتصادی از جمله نبودرشد اقتصاد ملی و تولید ناخالص داخلی ،تورم همراه با رکود و بیکاری ، حاشیه نشینی

 وبسیاری مسائل دیگر مورد بحث و بررسی و کنکاش قرا گرفته و نتیحه این بررسی ها در معرض آفکار عمومی جامعه و مطلعین این مبحث اساسی و حیاتی قرار  گیرد .

**با این امید که  «کانون علوم اداری ایران»  با همه مشکلات موجود و بشدت مغفول مانده در سیستم مدیریت کلان ملک و ملتمان - کماکان در  قرن بیست ویکم که دنیای دانش کاران است بتواند :

بقول «پیتر دراکر »(1909-2005 ) نظریه پرداز بزرگ مدیریت ( اطریشی )که میگوید :

در طول تاریخ تغییراتی دگر کون ساز رخ میدهد که همه چیز را همراه خود تغییر میدهد ،جهان بینی ها، ارزشهای بنیادین، ساختار های اجتماعی ،سیاسی و نها دهای اساسی دگرگون خواهند شد .... بنابراین خود را به روز نگه دارید .

-او معتقد است که پنجاه سال دیگر  جهان جدیدی بوجود می آید  که افراد آن حتی نمیتوانند تصور کنند که پدران  آنها در چه دنیایی زندگی میکردند.

*روزگار اداره کردن امور چه در سطح کلان اداره کشور یا در سطح بنگاهها و سازمانهای کشوری  ، بخش عمومی و خصوصی به سیاق کذشته نه ممکن مینماید و نه میسور .

*سازمان به مدیری نیاز دارد که بتواند بیندیشد، آنهم نه اندیشیدن عادی ( آنچنانکه در حل مسائل روزانه در گیر میشویم)، بلکه اندیشید نی خلاق، پویا، شفاف و سازنده که بتواند جامعه ، سازمان و بنگاه را به فراخور تحولات و تغییرات پیوسته ، را با همه سهل و ممتنع بودن  اداره کند.

*چگونه از دانش وتجربیات دیگران در اداره امور ، کار و کسب خود بهره بگیرد

***مدیران آینده باید به چند مورد اثر گذاربشرح زیر  توجه بایسته داشته و مبنای استراتژی راهبردی خود قرار دهند:

1-       مهارت حل مسئله: شامل شناسایی ، ساختن تصویری واقعی از آن، پیدا کردن راه حل مناسب ،تصمیم گیری، پیاده سازی و مانیتور کردن فید بکها ( باز خورد )

2-       خلاقیت و نو آوری: توانایی دید ودرک جهان به روشی جدید برای  پیدا کردن الگوهای مخفی و نا دیده شده، با توجه به این مهم که : خلاقیت و نو آوری دو روند دارد« تفکر و تولید » اگر ایده و تفکررا نتوان عملی کرد میتوان گفت خلاقیتی وجود ندارد.

3- تفکر انتقادی: قدرت بیان شفاف نظرات خود بدون هیچ پرده پوشی و توجه متواضغانه به عقاید و نظرات دیگران ، بدون هیج جزمیت وپافشاری مبتنی بر خود بینی وخود شیفتگی.

4-مدیریت افراد: توجه و عنایت به افراد ، کارکنان واحترام به عقاید و نظرات آنها ،در صورت لزوم ایجاد مراکز آموزش حین خدمت برای ارتقاء سطح تخصص ، دانش  و انگیزه مند کردن آنها برای اجرای بهتر.

5- روحیه متعالی : نسبت به پیشرفت کارها  ،رعایت عدالت و انصاف همه جانبه در همه  امور مدیریتی ورعایت دقیق ضابطه مند کردن روشها  ، اجتناب از هر نوع روابط واز همه مهمتر رعایت اصل مترقی  شایسته سالاری

6-مهارت تصمم گیری و قضاوت: مهارت در انتخاب و گزینه تصمیم بهینه از طریق روشهای علمی ، کارشناسی و مشاورت با صاحبنظران خبره وقضاوت در امور بدون حب و بغض صرفا براساس منطق ، منافع و مصالح سازمان

7- توانایی کنترل احساسات : برای حفظ روابط فردی و گروهی ، مهارت هماهنگ شدن

8-انعطاف پذیری شناختی: توانایی لازم برای سوئیچ بین تفکر در دو یاچند موضوع یا مفهوم متفاوت بطور هم زمان با در نظر گرفتن جنبه های مختلف فکری و....

&& در این مقوله تمامی میهن دوستان نیک پندار وصاحب نظران پاک دست را به اظهار نظر و حضور در این عرصه پر آب و چشم - با پرهیز از هر گونه حاشیه روی ، به ارائه راه کارهای عملی با توجه به ویژگیهای خاص جامعه فرا میخواند تا به اتفاق برآمده از عرق ملی «دست به کاری زنیم که غصه سر آید » .

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

اطلاعات و اسناد مربوط

فیسبوک - تلگرامفیسبوک - تلگرامصفحه شما