براثر تیراندازی ماموران مسلح سه کولبر در مرز بانه کشته و زخمی شدند