"قتل بکتاش آبتین و نگرانی در باره زندانیان سیاسی - عقیدتی"


فایل صوتی جلسه تلگرامی این جمعه ۲۴ دی ( ۱۴ ژانویه ) ساعت ۹ شب به وقت ایرا
موضوع: قتل بکتاش آبتین و نگرانی در باره زندانیان سیاسی - عقیدتی
میهمان جلسه: حافظ موسوی ، شاعر، از اعضای هیئت دبیران کانون نویسندگان ایران
این جلسات هفتگی در کانال تریبون سرزمین من و گروههای مختلف تلگرامی از جمله گروه به یاد رفیق رئیس دانا به یاد عدالتخواهان
لینک زیر:
https://t.me/+XoZejA_SmGcwYjdh

فایل صوتی جلسه تلگرامی این جمعه ۲۴ دی ( ۱۴ ژانویه ) ساعت ۹ شب به وقت ایرا
موضوع: قتل بکتاش آبتین و نگرانی در باره زندانیان سیاسی - عقیدتی
میهمان جلسه: حافظ موسوی ، شاعر، از اعضای هیئت دبیران کانون نویسندگان ایران
این جلسات هفتگی در کانال تریبون سرزمین من و گروههای مختلف تلگرامی از جمله گروه به یاد رفیق رئیس دانا به یاد عدالتخواهان
لینک زیر:
https://t.me/+XoZejA_SmGcwYjdh

سوالات مطرح شده در جلسه: 

  • با درود و خوشامدگویی به شما . بیش از نیم قرن از فعالیت مدوام و پر بار کانون نویسندگان ایران می گذرد سالهایی که همیشه همراه با خشونت بارترین رویکرد های حاکمیت های نظام شاهنشاهی و نظام کنونی بوده است . اما کانون همچنان پابرجا ؛ ایستادگی همراه با پویایی را داشته است / راز این ایستادگی و پویایی در شرایطی که کمتر تشکل صنفی پیدا میشود که چنین مداومتی در اراده و فعالیتش باشد از نظر شما در چیست؟
  • درود رفیق گرامی در حالیکه کانون بنا به منشورش از آزادی بیان و اندیشه و نشر دفاع می کند و حکومت نیز برای مقابله همواره اقدام می کند ؛ غیر از ایستادگی و پایداری کانون بر منشور خود چه عواملی موجب خواهد شد که اصل آزادی بیان و اندیشه و نشر بی هیچ حصر و استثنا در جامعه و برای همگان تامین گردد ؟
  • امروز وظیفه ی ما در مورد این قتلهای سازمانیافته علیه فعالان اجتماعی ، هنرمندان ، نویسندگان و شاعران و زندانیان سیاسی و عقیدتی چیست ؟ چگونه میتوانیم در چهارچوب نظام مانع تداوم این قتلها و این جنایات شویم؟
  • با درود به شاعر ارجمند و فرهیخته و متعهد کشورمان آقای موسوی گرامی و درود و خسته نباشید به ادمین های محترم.و تسلیت بمناسبت در گذشت بکتاش آبتین . تحت حاکمیت استبدادی و ارتجاعی جمهوری اسلامی شاعران و نویسندگان ودیگر کنشگران سیاسی و اجتماعی یا باید تسلیم و دست بوس دولتمردان باشند و خود سانسوری کنند و یا مانند بکتاش آبتین سر تعظیم فرود نیاورده و مقاومت کرده و جان در راه آزادی کنند. آیا بنظر شما با توجه به تشدید سرکوب ها و اعدام و دستگیری شاعران و نویسندگان و کنشگران سیاسی و اجتماعی برای حفظ جان منتقدین و معترضین چه راهکاری را می‌توان بکار برد؟
  • ازدست دادن و یا قتل بکتاش آبتین واکنش بین‌الملی ازجمله در لیبراسیون فرانسه، نشریات اسپانیا و انجمن قلم آمریکا و آلمان را بدنبال داشته، آیا این پشتیبانی ها کافی است؟ انتظار شما و کانون نویسندگان ایران از اهالی فرهنگی در جهان در این باره، چیست؟
  • با درود سوال من این هست که چرا شاعر را ان هم ب۶ ۶ سال محکوم میکننذ و دیگر چرا این زندانیان را واکسن نمیزنند این موضوع مهمی است که اگر ۳ دوره واکسن بزنند در صورت ابتلا به کرونا موجب مرگ نمیشود کرونای خفیف میگیرنذ اینها از مسعله کرونا استفاده کرده و زندانیان سیاسی را آز بین میبرند خان‌اده ها باید معترض باشندوسایل بهداشتی ماسک الکل صابون در اختیار زندانیان بگذارند؟
  • جناب موسوی نازنین امروز پتانسیلهای اجتماعی در اعتراض به این جنایتها را چگونه میتوان فعالسازی کرد ، چگونه میتوان بخش ساکت و منفعل و گاها بی تفاوت جامعه را به میدان اعتراض علیه فساد و جنایات رژیم به میدان وارد ساخت ؟ منظورم این است که چه اقداماتی میتواند بخش منفعل جامعه را تحت تاثیر قرار دهد و به اعتراضات پیوند دهد؟
  • درودبراقای موسوی به برنامه خودتان خوش امدید....حاکمیت میگردد هرکسی که صاحب فکراندیشه باشدبه زندان وبه هرطریقی میکشند..خطرهمیشه درکمین است.....اقای موسوی گرامی ازسعیدسلطانپورگرفته تازنده یادابتین......وافرادی دگرکه صاحب فکرواندیشه هستندهمیشه درخطرزندان اعدام وقتل هستند......به نطرشماچه بایدکردوجلوگیری کرد؟ایاازاکنون میتوان بیانیه های جهانی صادرکردواعلام خطرکردبرای تمام افراددربنددارای فکرواندیشه هستند؟سپاس ازشماوادمین های عزیز
  • درود رفیق موسوی عزیز، باتوجه به حضور نوسندگان وهنرمندان فرهیخیته واندیشمند درکانون نوبسندگان ، درشرایط حاضر نقش کانون علاوه برمبارزه باسانسور وانتشار مواضع آزادی خواهی ،تاچه حد نسبت به هم پیوندی واتحادجنبش های اقشار وطبقات مختلف ، که تقریباََ بطور پراکنده درحال اعتراضند موثراست؟ یاد ونام بکتاشها برای مبارزان آزادی میهن جاودانه باد
  • با درود به شما حافظ عزیز که اگر بمانند حافظ شیرازی حافظ قرآن نیستید ولی چون او شاعر امروز و شاعر متعهدی هم هستید. پس از قتل بکتاش ما شاهد بی پروایی بیشتری در افشای مسئولینی که فشار سنگینی بر مردم می آورند ، هستیم. آیا قتل بکتاش آغاز و انگیزه ی این بی پروایی است یا اینکه زمینه ی افشاگری بی پروا آماده بوده و با این قتل سر برآورده؟

 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

نظردهی با فیسبوک: