کارد به استخوانمان رسیده! تجمع بازنشستگان مخابرات در تهران+فیلم