پرواز بمب‌افکن آمریکا بر فراز خلیج فارس برای نمایش قدرت‌