انتشار « اخبار اسکاندیناوی »در سایت ایرانگلوبال از روز 18 ژانویه 22

وبسایت ایران گلوبال با توجه به رشد روز افزون جامعه ایرانی تبار و فارسی زبان در اسکاندیناوی و پاسخ دهی به نیاز های گوناگون در اسکاندیناوی اقدام به راه اندازی این بخش نموده است.
ما بر آن هستیم تا با پوشش اخبار متنوع این حوزه فر آیند ادغام این گروه اجتماعی را در جامعه میزبان ارتقا بخشیم.
این اخبار توسط تیمی مجرب در کشور های اسکاندیناوی تشکیل شده است و اخبار پس از دیده بانی و منبع سنجی مطابق با استاندارد های خبری و نیاز های جامعه ما منتشر خواهد شد.

وبسایت ایران گلوبال با توجه به رشد روز افزون جامعه ایرانی تبار و فارسی زبان در اسکاندیناوی و پاسخ دهی به نیاز های گوناگون در اسکاندیناوی اقدام به راه اندازی این بخش نموده است.ما بر آن هستیم تا با پوشش اخبار متنوع این حوزه فر آیند ادغام این گروه اجتماعی را در جامعه میزبان ارتقا بخشیم.
این اخبار توسط تیمی  مجرب در کشور های اسکاندیناوی تشکیل شده است و اخبار پس از دیده بانی و منبع سنجی مطابق با استاندارد های خبری و نیاز های جامعه ما منتشر خواهد شد.

شایان ذکر است که "اخبار اسکاندیناوی"بدون کمک شما دوستان و یاران نمی تواند ادامه یابد بنابراین از شما تقاضا می کنیم که مطالبی که بنظرتان جالب آمد ترجمه کرده وبرای ما ارسال  دارید .

امیل های تماس:

  info@iranglobal.info 

keianoshtavakkoly@hotmail.com

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

نظردهی با فیسبوک: