اندرس بریویک در خواست آزادی خود راکرد

در خواست آزادی مشروط مجری حملات دهشت افکننانه در نروژ.اندرس بریویک که در سال ۲۰۱۲ اقدام به حمله دهشت افکننانه کرده بود وبه ۲۱ سال حبس با حداقل ده سال اجباری محکوم شده بودحال ده سال از حبس خود را گذرانیده است هم اکنون در خواست آزادی خود را کرده است.

 

اندرس بریویک که در سال ۲۰۱۲ اقدام به حمله دهشت افکننانه کرده بود وبه ۲۱ سال حبس با حداقل ده سال اجباری محکوم شده بودحال ده سال از حبس خود را گذرانیده است هم اکنون در خواست آزادی خود را کرده است.

دادستان کماکان معتقد است که او برای جامعه مضر میباشد

پرونده او از ۱۸ تا ۲۱ ژانویه بررسی خواهد گردید.

برگرفته از: 
اخبار نوشتاری وبسایت NRK

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

نظردهی با فیسبوک: