اعتصاب کارگران میدان نفتی یادآوران در اعتراض به دستمزد‌های عقب‌افتاده + فیلم