رئیسی در دومای روسیه: در جلسه با پوتین به موضوعات منطقه‌ای و بین‌المللی واقف شدم