طالبان را باید به رسمیت شناخت یا نه؟آیا جامعه جهانی و همسایگان افغانستان به سمت رسمیت شناختن طالبان حرکت می‌کنند؟ اگر چنین است، پیامد های آن برای زنانی که اجازه کار ندارند و دخترانی که از تحصیل محروم شده‌اند چه خواهد بود؟ ولی می‌توان میلیون‌ها نفر را از گرسنگی نجات داد بدون رسمیت دادن به طالبان؟
بخش: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

نظردهی با فیسبوک: